Zakres usług: Stomatologia Dental

  • profilaktyka

  • stomatologi zachowawcza

  • leczenie kanałowe z pakietem RTG

  • chirurgia zęba

  • leczenie protetyczne

  • protezy elastyczne oraz protezy szkieletowe bezmetalowe, korony

  • nowoczesny skaner RTG

  • ekstrakcja zatrzymanych ósemek

  • zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego

  • wszczepianie implantów różnymi systemami

 

Zapraszamy do nowoczesnego gabinetu

 

Copyright © 2024 stomatologiadental.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone